Orman Genel Müdürlüğü 2022 daimi işçi alım ilanı

Ekonomi 21.01.2022 - 14:50, Güncelleme: 21.01.2022 - 16:27
 

Orman Genel Müdürlüğü 2022 daimi işçi alım ilanı

Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi alımı gerçekleştirecek.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde oldu; Orman Genel Müdürlüğü 44 engelli ve 30 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMY) olmak üzere toplam74 daimi işçi alımı yapılacak, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 24-28 ocak dönemlerinde belirtilecektir. İlan sürecine başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Başvurular başlıyor Kadrolara alınacak başvurular 24 Ocak’ta başlarken, son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 olacak. Engelli Daimi İşçi Alımı Genel Ve Özel Şartlar GENEL ŞARTLAR 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, 7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 10. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir, 11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. ÖZEL ŞARTLAR 1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı; *Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, *Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, *Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, *İnsan Kaynakları Sertifikası, *Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, *Halkla İlişkiler Sertifikası, *Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, *Genel Muhasebe Sertifikası, *Çağrı Merkezi Sertifikası 2.En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak. 3..Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak. ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak, 7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 9.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 10. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların durumlarını ilgili mevzuatına göre belgelendirmeleri gerekir, 11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. ÖZEL ŞARTLAR 1.En az ilköğretim mezunu olmak, 2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.    
Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi alımı gerçekleştirecek.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde oldu;

Orman Genel Müdürlüğü 44 engelli ve 30 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMY) olmak üzere toplam74 daimi işçi alımı yapılacak, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 24-28 ocak dönemlerinde belirtilecektir.

İlan sürecine başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Başvurular başlıyor

Kadrolara alınacak başvurular 24 Ocak’ta başlarken, son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 olacak.

Engelli Daimi İşçi Alımı Genel Ve Özel Şartlar

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı;

*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

*İnsan Kaynakları Sertifikası,

*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

*Halkla İlişkiler Sertifikası,

*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

*Genel Muhasebe Sertifikası,

*Çağrı Merkezi Sertifikası

2.En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak.

3..Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak.

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9.Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayların durumlarını ilgili mevzuatına göre belgelendirmeleri gerekir,

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1.En az ilköğretim mezunu olmak,

2.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve taka61.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.