Haber
05 Haziran 2020 - Cuma 09:43
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Otobüs şöförü alımı başvuruları başladı
Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. Personel Alım İlanı T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. Personel Alım İlanı
GENEL Haberi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Otobüs şöförü alımı başvuruları başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Otobüs şöförü alımı başvuruları başladı

 

Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. Personel Alım İlanı T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. Personel Alım İlanı

 

Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere otobüs şoförü alımı yapılacaktır. Şoför alımı ile ilgili başvuru şartları ve başvuru sırasında istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Başvuru Şekli

 

Adaylar 05/06/2020 – 12/06/2020 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr) üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına yüklemek zorundadırlar. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

 

2) Başvuru Şartları

 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bendinin; 1. Türk Vatandaşı olmak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartlarını taşımak. 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 3. Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 4. Başvuracağı işe ait EK-1 tabloda yer alan özel şartları taşımak. 5. Başvuru belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

3) Başvuru İçin İstenen Belgeler

 

1. Öğrenim durumunu gösterir belge (PDF veya JPEG formatı) 2. Tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (PDF formatı), (Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl ikamet ettiği yeri belirtir.) 3. Ehliyet fotokopisi (PDF veya JPEG formatı) 4. Adli sicil belgesi (kamu için), (PDF formatı) 5. Askerlik durum belgesi (PDF formatı)

 

4) Giriş Sınavı ve Tarihi

 

Başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından, uygun şartları taşıyan adayların listesi, son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde; Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr), internet adresi üzerinden yayınlanacak ve bu kişiler sınav komisyonu tarafından çağrılacaklardır. Listeye itirazlar, listenin yayınlanmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. ‘ye yazılı olarak yapılabilecektir. Sınav, başvurulan iş pozisyonuna göre sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda adayların; mesleki bilgi ve yetenek, davranış, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu, saha çalışmasındaki yeterliliği gibi niteliklere sahip olup olmadıkları ölçülecektir. Başvuru veya işe giriş işlemleri için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak olup, göreve başlatılmayacaklar, göreve başlatılmış olsalar dahi iş akitleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir ve haklarında Türk Ceza Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr) internet adresi üzerinden yayınlanacaktır. Alım yapılacak iş pozisyonu adedi kadar asıl aday listesi ve 6 kişilik yedek aday listesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi`nin (www.trabzon.bel.tr) internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

 

5) Sınav Yeri

 

Trabzon Ulaşım Proje Turizm İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. tarafından belirlenecek yerlerde yapılacaktır.

 

Başvuru Klavuzu ve Açıklamalar

 

Başvuru Pozisyonları ve Aranan Nitelikler İçin Tıklayınız (EK-1)

 

Başvuru İçin Tıklayınız

Kaynak: Editör:
Etiketler: Trabzon, Büyükşehir, Belediyesi, Otobüs, şöförü, alımı, başvuruları, başladı,
Yorumlar
Haber Yazılımı