Haber
31 Mart 2017 - Cuma 11:32
 
Genç Çiftciye 30 Bin TL Hibe Desteği
Genç Çiftciye 30 Bin TL Hibe Desteği 2017
GÜNDEM Haberi
Genç Çiftciye 30 Bin TL Hibe Desteği

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 18-40 yaş aralığındaki çiftçilere 30 bin TL hibe desteği verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği, 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Genç Çiftci Desteklenen Projeler

Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

 

Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

Kapama meyve bahçesi tesisi,Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi,

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,konularını  kapsar.

 

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

3-Okur-yazar olmak,

        4-Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

5-Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

6-Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

7-Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

8-Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

9-5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

10-Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

11- Bu maddenin (4), (6), (7), (8), (9) ve (10) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

                        Genç Çiftci Başvuru yeri

 Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

 

               İstenecek belgeler

Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,

c) Başvuru dilekçesi,

ç) Proje tanıtım formu,

d) Taahhütname,

e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

 Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,

b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Genç, Çiftciye, 30, Bin, TL, Hibe, Desteği, 2017
Yorumlar
Haber Yazılımı